Forskning och undervisning

Jag är doktorand och forskar inom beteendemedicin och långvarig smärta vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Vår forskning är knuten till Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset. Läs mer om vår verksamhet på www.neuro.uu.se.

Jag undervisar på Fysioterapeutprogrammet, framför allt inom beteendemedicin, smärtfysiologi och vetenskapsmetodik. Jag håller bland annat fördjupningskurser inom beteendemedicinsk fysioterapi.